Dokumenty – Dokumentumok

Kto prečíta nasledovné dokumenty dostane verný obraz o schopnostiach a vedomostiach vedenia obce Milhosť. Je to vizitka práce starostu obce, zapisovateľa ako aj overovateľov zápisnice. Nečudujme sa prečo nezverejnia ani jednu zápisnicu na oficiálnej web stránke obce Milhosť.

Podľa vyjadrenia starostu obce Milhosť p. Nagya, nie je povinnosťou zapisovateľky presne zapísať čo a ako odznie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. „Keď o veľa veciach rokujú pripúšťa drobné chybičky.“

Vyjadrenia starostu obce na zasadnutiach obecného zastupiteľstva občania nemôžu brať vážne, nakoľko on sám to považuje za svoje „osobné vyjadrenie“, za ktoré neberie zodpovednosť.

Zápisnica 2/2015

Zápisnica 3/2015