Voľby – Választások

 

Zákony v obci neplatia rovnako pre každého?!…..

Obecné zastupiteľstvo Obce Milhosť uznesením č. 3/12-2015 zo dňa 15.12.2015 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní v Obci Milhosť(ďalej len VZN).

V zmysle čl. 2, bod 1., VZN miestom na umiestňovanie volebných plagátov v obci je oznamovacia tabuľa na námestí obce pri autobusovej zastávke. Podľa čl. 2, bod 3., VZN umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách je zakázané. Dohľad nad dodržiavaním ustanovenia VZN vykonáva hlavný kontrolór a osoby poverené starostom obce (čl.5, bod 2., VZN).

V obci Milhosť od 13.2.2016  pri obecnom úrade na verejnom priestranstve na stĺpe elektrického vedenia je umiestnený volebný plagát politickej strany MKP-SMK. Porušenie čl. 2, bod 3., VZN !                                                                                                 Starosta obce (predseda MO politickej strany MKP-SMK) každý deň chodí  do práce pri uvedenom plagáte a svojou nečinnosťou toleruje porušenie VZN !!! Na politickú stranu MKP-SMK v Milhosti neplatia zákony?!  Čo môžeme očakávať od hlavného kontrolóra, ktorý  je  na kandidátnej listine politickej strany MKP-SMK?!

_____________________________________________________________

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 – helyhatosági választások 2014