Obrázky – Képek

Vybudovanie obce počas pôsobenia Ing. Vojtecha Gálffyho vo funkcii starostu obce do roku 2014. A községünk fejlesztése Gálffy Béla mérnök polgármesteri tevékenysége alatt 2014-ig.

 

Milhosť po ročnom pôsobení nového vedenia, čo všetko sa už zničilo. Migléc község az új vezetés egy éves működése után, mit tettek tönkre (2015).

 

Bývalé vedenie v roku 2014 začalo s výstavbou odvodňovacieho rigolu, ktorú už nestihol dokončiť. 2014-ben Gálffy Béla mérnök vezetése alatt elkezdõdött az esõvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, amelyet már nem sikerült befejezni.

 

Práce vykonané v roku 2015-pokračovanie výstavby odvodňovacieho rigolu. 2015-ben elvégzett munkák-a vízelvezető sánc építésének folytatása.

 

Starosta obce čo nevidí alebo nechce vidieť. Amit a polgármesterünk nem lát vagy nem akar látni.